Polski Zielony Fundusz ARP

Pierwszy Zielony Fundusz Infrastrukturalny w Polsce

Jako pierwszy zielony fundusz infrastrukturalny w Polsce, Polski Zielony Fundusz ARP (PZF ARP) jest inicjatywą Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.), mającą na celu finansowanie inwestycji wspierających zrównoważony rozwój. Nasza misja koncentruje się na przekształcaniu polskiej gospodarki w kierunku zielonej transformacji i dekarbonizacji energetycznej. Fundusz jest ważnym krokiem w strategii „Czysty Przemysł” ARP S.A. na lata 2023-2025, z perspektywą do 2030 roku.