Zaangażowanie w ESG

ARP TFI w swojej działalności promuje cele i stosuje wartości ESG w codziennej działalności. Jesteśmy głęboko przekonani, iż postępowanie zgodne z tymi wartościami buduje realną wartość naszej organizacji. 

Działamy w duchu zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego. Dbamy o ład korporacyjny i naszych pracowników. Budujemy zrównoważoną strategię, która przez najbliższe lata będzie definiować nasz rozwój. Wdrażając idee ESG podkreślamy zaangażowanie i chęć dokonywania zmian na lepsze w otaczającym nas świecie.

Lista Wykluczeń

Zarządzany przez Towarzystwo Polski Zielony Fundusz Aktywów Lokalnych nie będzie angażować się w kontrowersyjne sektory poprzez zastosowanie listy wykluczeń, która obejmuje:

  • Zero inwestycji, w przedsiębiorstwa które naruszają prawa człowieka.
  • Zero inwestycji w projekty związane z poszukiwaniem złóż, wydobyciem lub ropy naftowej.
  • Zero inwestycji, w projekty które zwiększają moce wytwórcze energii pochodzącej z węgla.
  • Zero inwestycji w przemysł tytoniowy: uprawa, przetwórstwo, produkcja lub sprzedaż oraz przedsiębiorstwa, których przychody związane z tytoniem przekraczają 5%.
  • Zero inwestycji w przemysł zbrojeniowy związany z produkcją broni np. amunicja kasetowa, bron biologiczna lub chemiczna.
  • Zero inwestycji w przedsiębiorstwa, których podstawowym obszarem działalności jest produkcja alkoholu spożywczego.
  • Zero inwestycji w przedsiębiorstwa, których przychody związane z hazardem przekraczają 5%.
  • Zero inwestycji w przedsiębiorstwa, których jakiekolwiek przychody są związane z pornografią.

Oświadczenie w zakresie uwzględniania niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

ARP TFI S.A. na podstawie art. 4 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”), oświadcza, że bierze pod uwagę niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Oświadczenie dotyczące spójności wynagrodzeń z wprowadzeniem ryzyk dla ESG, zgodnie z art.5 SFDR

ARP TFI S.A. wyznacza cele i wskaźniki związane ze zrównoważonym rozwojem oraz uznaje ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy indywidualnej ocenie wyników osób objętych „Polityką zmiennych składników wynagrodzeń ARP TFI S.A.” jako element indywidualnej oceny pod względem kryteriów niefinansowych.