Uczestnicy panelu „ Lokalne dylematy energetyczne – Jak w trudnych czasach zapewnić bezpieczeństwo, odporność i zrównoważony rozwój”
od lewej: Urszula Jóźwiak – Prezeska Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Ryszard Niedziółka – Burmistrz Miasta Kętrzyn, Tim Patterson – Prezes Economy Solition Group Limited, Tomasz Gackowski – Prezes Zarządu ARP TFI S.A.

W dniach 4-5 marca 2023 r. odbyła się w Mikołajkach IX edycja Europejskiego Kongresu Samorządów. Fundacja Instytut Studiów Wschodnich w formule partnerstwa z Województwem Warmińsko-Mazurskim oraz miastem i gminą Mikołajki, zorganizowali po raz kolejny największą i najważniejszą konferencję samorządową tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej, której hasło przewodnie brzmiało: „Przyszłość idei decentralizacji w zmieniającym się świecie”. Debaty Kongresu poruszyły między innymi obszary, takie jak: zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego, mechanizmy rozwoju miast i regionów, potencjał cyfryzacji, finansowanie inwestycji, ochrona środowiska, czy polityka bezpieczeństwa. Program Kongresu był realizowany w ramach siedemnastu ścieżek tematycznych, takich jak: Polityka i Bezpieczeństwo, Gospodarka i Finanse, Samorząd Przyszłości, Współpraca Międzynarodowa, Zielona Energia, Infrastruktura Regionalna czy Zdrowie.

Tegoroczny Kongres Samorządów nie mógł się odbyć bez naszego udziału. Prezes ARP TFI S.A. prof. Tomasz Gackowski wziął udział w panelu pt. „Lokalne dylematy energetyczne – jak w trudnych czasach zapewnić bezpieczeństwo, odporność i zrównoważony rozwój”, w którym wraz z burmistrzem Kętrzyna Ryszardem Niedziółką, Wójtem gminy Wisznic Piotrem Draganem oraz Prezesem Economy Solution Group Limited Timem Pattersonem dyskutował na temat transformacji energetycznej naszych „małych ojczyzn” oraz sposobów strukturyzowania inwestycji niezbędnych do obniżenia emisji CO2 i uniezależnienia się od węglowodorów w świadczeniu przez JST usług komunalnych, takich jak ciepło, energia elektryczna czy gospodarowanie odpadami. Paneliści dyskutowali w jaki sposób samorządy mogą poprawiać swoją efektywność energetyczną oraz skąd pozyskiwać finansowanie na nowe inwestycje. Panel poprowadziła Urszula Jóźwiak, Prezes Zarządu, Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego.

To kolejne wydarzenie, w którym samorządy mogły bliżej poznać naszą politykę inwestycyjną w ramach Polskiego Zielonego Funduszu. Pośród wielu debat włodarze lokalnych samorządów podnosili kwestie konieczności przeciwdziałania wykluczeniu oraz ubóstwu energetycznemu. Nasz powstający Polski Zielony Fundusz (PZF), który będzie zarządzany przez ARP TFI S.A., będzie wspierał wszystkie projekty, które przyczyniają się przeciwdziałaniu zmianom klimatu i budowania zrównoważonej infrastruktury komunalnej. Prezes prof. Tomasz Gackowski uczestniczył także w warsztatach poświęconych białym certyfikatów dla JST oraz w jaki sposób strategicznie zarządzać finansami samorządów.

Kongres udowodnił po raz kolejny, że samorządy dostrzegają pilną potrzebę realizacji nowych projektów transformacyjnych i poszukują najlepszych sposobów ich skutecznej realizacji – zarówno od strony technologicznej, jak finansowej. Prof. Gackowski potwierdził, że samorządowa zielona rewolucja jest jednym z najważniejszych megatrendów najbliższych lat, a ARP TFI z Polskim Zielonym Funduszem chcę być jednym z najważniejszych wehikułów finansujących tę generacyjną przemianę Polski lokalnej.