Zespół

W naszym zespole nie ma granic – razem kształtujemy przyszłość firmy, inspirując się różnorodnością i osiągając cele poprzez wspólną determinację.

Zarząd

Tomasz
Gackowski

prof. UW dr hab.
Prezes Zarządu(CEO)

Wojciech
Rutkowski

Członek Zarządu ds. Inwestycji

Piotr
Broda

Członek Zarządu ds. Ryzyka

Rada Nadzorcza

Cezariusz
Lesisz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dagmara
Bartkowiak-Głąbska

Sekretarz Rady Nadzorczej

Eryk
Łon

prof. UEP dr hab.
Członek Rady Nadzorczej

Radosław
Sierpiński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej