Zespół

W naszym zespole nie ma granic – razem kształtujemy przyszłość firmy, inspirując się różnorodnością i osiągając cele poprzez wspólną determinację.

Zarząd

Wojciech
Rutkowski

Członek Zarządu ds. Inwestycji

Piotr
Broda

Członek Zarządu ds. Ryzyka

Rada Nadzorcza

Dagmara
Bartkowiak-Głąbska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Eryk
Łon

prof. UEP dr hab.
Członek Rady Nadzorczej

Radosław
Sierpiński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej