TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

ARP TFI prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Szczególnie koncentrujemy się na inwestycjach w zielone aktywa. Dążymy do dostarczania wysokiej jakości rozwiązań finansowych spełniających potrzeby naszych klientów. Fundamentem naszego działania są trwałe relacje inwestorskie, oparte na zaufaniu i wspólnym sukcesie. Do najważniejszych obszarów swojego oddziaływania ARP TFI zalicza w szczególności przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatu, poprzez wspieranie inicjatyw i projektów dekarbonizacyjnych, redukujących negatywne odziaływanie na środowisko naturalne i bioróżnorodność oraz szeroko rozumiany rozwój społeczno-gospodarczy, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnych. Są to obszary z ogromnym potencjałem inwestycyjnym i atrakcyjnymi stopami zwrotu, w których ponadto ARP ma wieloletnią ekspertyzę.

ARP TFI stawia na aktywa niepubliczne, w których poprzez zarządzane przez siebie fundusze, będzie inwestorem aktywnym, uczestniczącym w budowaniu wartości inwestycji portfelowych, a także rozwoju ich zrównoważonego charakteru.

Budując portfel funduszy będziemy zapraszać do współpracy uznanych inwestorów instytucjonalnych z kraju i zagranicy.