Przedstawiciele ARP TFI uczestniczyli w konferencji Infrastructure Investor Global Summit w Berlinie w dniach 18-21 marca 2024.

Organizowana corocznie od kilkunastu lat konferencja, w tym roku zgromadziła już ponad 3 000 uczestników reprezentujących między innymi inwestorów instytucjonalnych i prywatnych, banki rozwoju, zarządzających funduszami i firmy doradcze z Europy i świata, z zauważalną już delegacją polskich instytucji finansowych.

Konferencja składała się z kilkudziesięciu paneli w trzech równoległych strumieniach, w ciągach tematycznych obejmujących między innymi transformację energetyczną, zrównoważony rozwój, rynki wschodzące i infrastrukturę cyfrową.

Dyskusje ekspertów złożyły się na dobry obraz dzisiejszego rynku inwestycji infrastrukturalnych, ewoluującego w poszukiwaniu długoterminowo przewidywalnych, stabilnych zwrotów. Jednym z nowych elementów tego rynku zdaje się być zacieranie granic pomiędzy uczestnikami funduszy a zarządzającymi. Inwestorzy instytucjonalni coraz częściej współinwestują bezpośrednio w duże projekty infrastrukturalne, ramię w ramię z funduszami w których uczestniczą. Równocześnie, postępuje konsolidacja rynku zarządzających funduszami, gdzie duże firmy przejmują mniejsze, zarządzają coraz większymi aktywami, i alokują część środków na fundusze funduszy.

Głównym nurtem transformacji energetycznej pozostają inwestycje w odnawialne źródła energii. Podczas gdy farmy wiatrowe i elektrownie fotowoltaiczne osiągnęły już dojrzałość technologiczną i zaczynają być traktowane podobnie do inwestycji w nieruchomości, magazyny energii w wielu jurysdykcjach nadal są ryzykownym aktywem, wrażliwym na zmiany rynkowe i regulacyjne. Szczególnie interesujący dla przedstawicieli ARP TFI był panel, w którym dyskutowano o systemach ciepłowniczych jako o specyficznym aktywie funkcjonującym w warunkach lokalnego monopolu, gdzie interesy prywatnych inwestorów można jednak pogodzić z potrzebami lokalnych społeczności.

Ciekawy był też cykl paneli o zrównoważonym rozwoju. Raportowanie wyników funduszy w tym obszarze stało się już powszechne niemal tak samo jak raportowanie finansowe, jednak podczas gdy standardy rachunkowości kształtują się od ponad stulecia, standardy raportowania ESG dopiero się rozwijają. Pomiary i raportowanie redukcji emisji gazów cieplarnianych nie stwarzają już wielu problemów, ale dyskusja o kwantyfikacji pozostałych parametrów triady ESG pozostaje otwarta.

ARP TFI tworzy Polski Zielony Fundusz, który będzie inwestował w transformację energetyczną i dekarbonizację polskiej energetyki, ciepłownictwa i przemysłu ze środków nie tylko publicznych, ale także pozyskanych od prywatnych inwestorów polskich i zagranicznych. Udział przedstawicieli ARP TFI w berlińskiej konferencji zaowocował wieloma nowymi kontaktami i licznymi rozmowami potwierdzającymi, że inwestycje w polską zieloną infrastrukturę budzą zainteresowanie inwestorów.